Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Att uppleva sorg i tonåren

Tonåringar går igenom stora förändringar i sig själva och sina liv. Att samtidigt behöva anpassa sig till en nära väns eller släktings död kan bli för mycket att hantera. För omgivningen kan det också vara svårt att veta när ungdomar behöver få ta itu med saker på egen hand och när de behöver stöd.
Tonåringar håller ofta inne med sina starka känslor. De kan få ångest eller bli aggressiva. Vissa tar onödiga risker och får problem. Syftet med filmerna är att skapa förståelse och möjlighet till diskussion både för de som råkat ut för dödsfall i sin närhet men även för anhöriga, lärare och klasskamrater.

Filmen består av sex avsnitt:
1. Adams gamla mormor dör på sjukhuset
2. Emilys mamma dör av en långvarig sjukdom
3. Nasreens pappa dör av en hjärtattack
4. Marcus syster dör i en bilolycka
5. Lauras vän begår självmord
6. Nathans mamma mördas

Artikelnummer
KMEDIA1369
200,00 kr

Denna film behandlar ämnet sorg hos tonåringar. Filmen består av sex separata avsnitt om unga människor som upplever olika typer av sorg.

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.


Undervisningen i Biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Undervisningen i Samhällskunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll:

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap
och utanförskap.

Undervisningen i Naturkunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga aspekter på, reflektion över och diskussion kring normer, rörande människans sexualitet, lust, relationer och sexuella hälsa.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto