Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Artbildning och dess barriärer

I den här filmen lär vi oss om de processer som ligger bakom att nya arter kan bildas – och vad som ligger bakom när nya arter inte kan bildas. Om en hona och en hane kan få ungar tillsammans, som i sin tur kan få egna ungar – så tillhör honan och hanen samma art, enligt "det biologiska artbegreppet".

Men vilka barriärer är det då som ser till att organismer som tillhör olika arter inte kan få ungar tillsammans? Och hur bildas nya arter? Vi går igenom begrepp som: isoleringsmekanism, hybrid och zygot

En film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om biologins metoder, arbetssätt och världsbild.


Kapitel:
Inledning (00:00–01:10)
Prezygotiska reproduktionsbarriärer (01:11–04:56)
Postzygotiska reproduktionsbarriärer (04:57–06:37)
Allopatrisk artbildning (06:38–10:30)
Sympatrisk artbildning (10:31–11:47)
Avslutning (11:48–SLUT)

Artikelnummer
KMEDIA1790
200,00 kr

Artbildning är mer komplicerat än vad man kan tro. I den här filmen om artbildning undersöker vi några av de reproduktionsbarriärer som kan förhindra att en ny art uppstår.

Biologi (åk 7–9)

Biologins metoder och arbetssätt
• Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
• Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Biologi (åk 7–9)

Biologin och världsbilden
• Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst.
• Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.


Naturkunskap (Gymnasiet)

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande (Gymnasiet):
Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.


Naturkunskap 1a1 (Gymnasiet)

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in