Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Annorlunda Arbetsliv

Att människor diskrimineras på arbetsmarknaden är olyckligt, både för personen som blir utsatt och för organisationen som rekryterar utifrån ett alltför klent underlag. Ofta är det omedvetna fördomar om kön, bakgrund, kultur och funktionsnedsättningar som tillåts styra. Det kan kännas väldigt tryggt att ersätta medarbetaren Sture med en ny Sture, utan att fundera så mycket på om det är det bästa beslutet.

Filmerna ger tillsammans med studiematerialet dig stöd och redskap att kartlägga situationen och se vad en mer medveten rekrytering, kopplad till en utveckling av organisationen, skulle kunna ge.

Filmerna består av åtta verksamheter av olika karaktär, inom både privat och offentlig sektor. De illustrerar möjligheter på vägen mot ett öppnare arbetsliv, där en medveten strategisk och icke-diskriminerande rekrytering spelar en avgörande roll. Urvalet har skett i syfte att inspirera och ge en bild av olika sätt att utveckla en verksamhet i denna riktning. Filmerna förmedlar upplevelser, väcker känslor och frågor. Studiematerialet till filmerna ger mer fakta och fördjupar innehållet i filmerna.

Följande filmer ingår:
Fresh ventilation (7:55 min) Är det lönsamt att satsa på hela människan?
Solna stad (5:35 min) Kan omedvetna fördomar begränsa rekryteringen?
Projektet Open-up (4:03 min) Vad kan företag vinna på mångfald?
Sprint-modellen (5:41 min) Vad är kompetens?
En konsumbutik (4:28 min) Ger mångfald i personalen nöjdare kunder?
Härjedalens kommun (5:42 min) Hur förenar man två oförenliga yrkesroller?
Kundtjänsten på 3 (4:52 min) Kan annorlunda rekrytering ge oväntade mångfaldsvinster?
Försvarsmakten (4:43 min) Hur viktig är chefen i arbetet mot fördomar?

Artikelnummer
KMEDIA1174
200,00 kr
Filmerna visar möjligheter på vägen mot ett öppnare arbetsliv med mångfald, där en medveten strategisk och icke-diskriminerande rekrytering spelar en avgörande roll för organisationens utveckling.

Undervisningen i samhällskunskap (gymnasiet) ska behandla följande centrala innehåll:

• Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto