Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Ädelgaser

Vad är en ädelgas och hur definieras en ädelgas? Var finns ädelgaser? Hur möter vi ädelgaser i vardagen?

I denna film lär vi oss om helium, neon, argon, krypton, xenon och radon som bildar familjen ädelgaser. Vi lär oss att alla är färg-och luktlösa. Vi lär oss även att deras mest slående kemiska egenskap är deras reaktionströghet och hur det kan förklaras av hur deras elektroner är arrangerade.

Kapitel:
Ädelgasernas kemi (00:24)
Användningsområden (03:06)
Förekomst och utvinning av ädelgaser (07:31)
Sammanfattning (08:54)

Artikelnummer
SOL7292
200,00 kr

Vad är en ädelgas? I denna film lär vi oss om helium, neon, argon, krypton, xenon och radon som bildar familjen ädelgaser.

Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl-och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto